Elite Tactical Systems AR15 Magazine - 30 round .223/5.56 NATO - Smoke